Centrum Badań nad Niepełnosprawnością jest projektem, którego celem jest usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy o polityce wobec niepełnosprawności w Polsce oraz poszukiwanie rozwiązań, odpowiadających na aktualne potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
Interesuje nas analiza stanu prawnego i faktycznego, analiza celów i sposobu podejmowania decyzji politycznych, monitorowanie rezultatów oraz formułowanie rekomendacji dla polityki publicznej.