Publikacje

Konsultacje kryteriów konkursu nt. deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi

Trwają konsultacje propozycji kryteriów konkursu w ramach działania 1.4 PO WER w temacie deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Agnieszka Dudzińska i Katarzyna Roszewska zgłosiły uwagi do projektu kryteriów.

CBNN Formularz_uwag

Rząd nie dysponuje danymi

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosław Duda przyznaje, że nie ma oficjalnych danych o osobach legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydawanym przez powiatowe zespoły orzekające.

Oznacza to, że w prowadzonej polityce w obszarze niepełnosprawności rząd opiera się na danych szacunkowych, pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego i innych badań statystycznych.

Oto odpowiedź Jarosława Dudy na wystąpienie o informację publiczną w tej sprawie:

Odpowiedź Jarosława Dudy na wniosek o informację publiczą w sprawie liczby osób niepełnosprawnych (plik PDF)

Polityka państwa wobec niepełnosprawnych – poza społeczeństwem

Finansowany obecnie model wspierania niepełnosprawnych w znacznej mierze traktuje ich przedmiotowo i prowadzi do ich izolacji – alarmowaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej” (w wydaniu internetowym 28.04.2014, w wydaniu papierowym 29.04.2014).

Pełna wersja internetowa artykułu

Potrzeby budżetowe PFRON

Analiza dokumentów sprawozdawczych PFRON za lata 2011, 2012 i 2013 wykazała, że w budżecie PFRON brakuje w stosunku do zapotrzebowania ok. 1 mld zł.

Szczegółowe wyliczenia zawarte są w dokumencie KALKULACJA DODATKOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA PFRON z budżetu państwa (plik Excel), a komentarz w informacji w sprawie budżetu PFRON (plik Word).

Tabela z kalkulacją zapotrzebowania na środki dla PFRON została przekazana w dniu 21.10.2014 r. w Sejmie zainteresowanym posłom i dziennikarzom. Odbywało się wówczas posiedzenie Komsiji Polityki Społecznej i Rodziny, na którym opiniowano do ustawy budżetowej m.in. plan finansowy PFRON na rok 2015.

Stenogram z posiedzenia KPSiR

Transmisja z posiedzenia KPSiR, rozpatrywanie punktu dotyczącego planu finansowego PFRON zaczyna się o godz. 18.56.