Nasz zespół

Jesteśmy pracownikami naukowymi, zajmującymi się na co dzień wskazanymi obszarami badawczymi, których łączy doświadczenie bycia rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami i pasja budowania rozwiązań systemowych w oparciu o wiedzę.

Agnieszka Dudzińskadr Agnieszka Dudzińska
socjolog, Instytut Studiów Politycznych PAN

agnieszka.dudzinska@cbnn.pl
TT @agdudz


Katarzyna Roszewskadr hab., prof. UKSW Katarzyna Roszewska
prawnik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

katarzyna.roszewska@cbnn.pl


Paweł Kubickidr Paweł Kubicki
socjolog, ekonomista i polityk społeczny, Szkoła Główna Handlowa

pawel.kubicki@cbnn.pl
TT @KubickiPawel

Monika Zimadr Monika Zima
prawniczka, Akademia Pedagogiki Specjalnej

monika.zima@cbnn.pl