Nasz zespół

Jesteśmy pracownikami naukowymi, zajmującymi się na co dzień wskazanymi obszarami badawczymi, których łączy doświadczenie bycia rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami i pasja budowania rozwiązań systemowych w oparciu o wiedzę.

Katarzyna Roszewska

dr hab., prof. UKSW Katarzyna Roszewska
prawnik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

katarzyna.roszewska@cbnn.pl
TT @K_Roszewska


dr Agnieszka Dudzińska
socjolog, Uniwersytet Warszawski

agnieszka.dudzinska@cbnn.pl
TT @agdudz


Paweł Kubicki

dr hab., prof. SGH Paweł Kubicki
socjolog, ekonomista i polityk społeczny, Szkoła Główna Handlowa

pawel.kubicki@cbnn.pl
TT @KubickiPawel


Monika Zima

dr Monika Zima
prawniczka, Akademia Pedagogiki Specjalnej

monika.zima@cbnn.pl


Maria Libura

Maria Libura
ekspertka ds. zdrowia, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

TT @MariaLibura