Wybrane wystąpienia w mediach

Poniżej zamieszczamy odniesienia do wybranych wystąpień medialnych:

NASZE KOMENTARZE DOTYCZĄCE PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”:

NASZE KOMENTARZE DOTYCZĄCE USTAWY O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM”:

WCZEŚNIEJSZE: