O projekcie CBNN

Centrum Badań nad Niepełnosprawnością jest projektem, którego celem jest usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy o polityce wobec niepełnosprawności w Polsce oraz poszukiwanie rozwiązań, odpowiadających na aktualne potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
Interesuje nas analiza stanu prawnego i faktycznego, analiza celów i sposobu podejmowania decyzji politycznych, monitorowanie rezultatów oraz formułowanie rekomendacji dla polityki publicznej.

Obszary badawcze

 • polityka oświatowa
 • rehabilitacja zawodowa
 • zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami
 • zatrudnienie opiekunów osób z niepełnosprawnościami
 • rehabilitacja społeczna
 • pomoc społeczna
 • mieszkania chronione
 • usługi asystenckie/usługi świadczone osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom
 • autonomia decyzyjna
 • wspierane podejmowanie decyzji
 • dyskryminacja

W obszarach badawczych zajmujemy się:

 • procesem decyzyjnym
 • dialogiem społecznym
 • procesem legislacyjnym
 • stosowaniem prawa
 • ewaluacją
 • kontrolą społeczną