Obszary badawcze

 • polityka oświatowa
 • rehabilitacja zawodowa
 • zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami
 • zatrudnienie opiekunów osób z niepełnosprawnościami
 • rehabilitacja społeczna
 • polityka społeczna
 • mieszkania chronione
 • usługi asystenckie/usługi świadczone osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom
 • autonomia decyzyjna
 • wspierane podejmowanie decyzji
 • dyskryminacja