Pismo do pani minister Marleny Maląg o ponowne rozważenie waloryzacji kryterium dochodowego i świadczeń rodzinnych

W związku z zamrożeniem przez rząd kryterium dochodowego i wysokości świadczeń rodzinnych w dniu 13.06.2021 skierowaliśmy do pani Marleny Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, wniosek o ponowne rozważenie dokonania waloryzacji.

Uważamy, że kryteria dochodowe i świadczenia rodzinne powinny być zwaloryzowane szczególnie w obecnej sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze wzrostem inflacji związanym z koniecznością nadzwyczajnych działań w czasie pandemii.

Bardzo niski poziom kryterium dochodowego wyklucza wiele rodzin z osobami z niepełnosprawnościami ze wsparcia, zaś wysokość świadczeń rodzinnych, jak specjalny zasiłek opiekuńczy – skazuje rodziny na życie w skrajnym ubóstwie, bądź jak w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego – w żaden sposób nie spełnia zakładanego celu, jakim jest częściowe pokrycie przez osobę wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością̨ do samodzielnej egzystencji. 

Pismo do pobrania