Rząd nie dysponuje danymi

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosław Duda przyznaje, że nie ma oficjalnych danych o osobach legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydawanym przez powiatowe zespoły orzekające.

Oznacza to, że w prowadzonej polityce w obszarze niepełnosprawności rząd opiera się na danych szacunkowych, pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego i innych badań statystycznych.

Oto odpowiedź Jarosława Dudy na wystąpienie o informację publiczną w tej sprawie:

Odpowiedź Jarosława Dudy na wniosek o informację publiczą w sprawie liczby osób niepełnosprawnych (plik PDF)