Lista zaniechań i działań Rządu wymierzonych przeciwko osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom

21.10.2021

Główne zaniechania i działania przeciwko osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom:

 1. Brak realizacji wyroku TK z 21.10. 2014 r. (K 38/13) w sprawie świadczeń dla opiekunów
  dorosłych osób z niepełnosprawnościami
 2. Brak kontynuacji rozwiązań z programu „Za życiem”
 3. Osłabienie Funduszu Solidarnościowego dla osób z niepełnosprawnościami poprzez objęcie nim również świadczeń dla innych grup społecznych
 4. Brak realizacji Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
 5. Brak rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami w najtrudniejszej sytuacji w Krajowym Programie Odbudowy
 6. Odmowa przyjęcia Strategii Deinstytucjonalizacji i przedłożenie projektu Strategii Rozwoju Usług Społecznych
 7. Brak rozwiązań służących rozwojowi usług publicznych i zwalczaniu ubóstwa w projekcie „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Program na lata 2021-2027”
 8. Brak rozwiązań społecznych ukierunkowanych na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polskim Ładzie
 9. Odmowa waloryzacji i podwyżki świadczeń rodzinnych dla osób utrzymujących się z tych świadczeń
 10. Brak zgody na łączenie opieki i aktywności zawodowej przez opiekunów i rodziców osób z niepełnosprawnościami korzystających ze świadczeń rodzinnych
 11. Brak reformy orzekania o niepełnosprawności
 12. Brak rozwiązań systemowych w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami
 13. Odmowa podniesienia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego do wysokości dodatku pielęgnacyjnego
 14. Brak zniesienia kryterium dochodowego w Funduszu Alimentacyjnym dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami

Pełny tekst