Uwagi do projektu „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Program na lata 2021-2027”

Uwagi dotyczą braku działań na rzecz włączenia społecznego i przeciwdziałania ubóstwu osób z niepełnosprawnościami.

Wychodząc z założenia, że środki FERS powinny być w 25% przeznaczone na przeciwdziałanie ubóstwu, przedłożony projekt dokonuje alokacji środków w sposób niezgodny z tym warunkiem, nie uwzględniający poziomu ubóstwa, potrzeb i liczebności grup osób najbardziej potrzebujących, w tym w szczególności nieaktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnościami.

Uwagi do projektu „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Program na lata 2021-2027”