Uwagi do ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym

3.01.2024

Pełny tekst uwag

Z dniem 1.01.2024 weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. poz. 1429), która z jednej strony wprowadza świadczenie pieniężne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wraz z kolejnym systemem „doorzekania”, z drugiej natomiast dokonuje głębokich zmian w systemie świadczeń rodzinnych.


Ustawa jest aktem nieplanowanym, nieprzemyślanym, wprowadzonym wbrew wcześniejszym zapowiedziom kompleksowych skoordynowanych reform, w tym reformy orzecznictwa, która miała uwzględniać zindywidualizowane potrzeby i umożliwić wprowadzenie usług asystenckich, mieszkaniowych, transportowych, ułatwień w zatrudnieniu oraz konsolidację różnych świadczeń.
Ustawa ta, podobnie jak znowelizowana nią ustawa o świadczeniach rodzinnych, nadal wymaga przemyślanych zmian.